Стилови и технике учења

Стилови и технике учења

Током школовања већина ученика изгради своје сопствене методе учења. Ипак, како би били што ефикаснији у учењу пожељно је да бирамо оне технике које одговарају нашем стилу учења. Дакле, нису све стратегије учења одговарајуће за све особе. Постоје три стила