Сарадничко (кооперативно) учење је учење у коме се кроз различите активности у малим групама тежи достизању заједничког циља – изградњи новог знања. Сарадничко учење омогућава да се учи и да се проблеми решавају у групама, чак и са сарадницима који су физички веома удаљени једни од других. То је новина која је настала захваљујући савременим технологијама.
Удруживањем у групе за учење, учење постаје забаван и активан процес који научена знања чини дуготрајнијим. Када се ученици удруже, свако је другачији и запажа различите ствари, тако да на свој начин доприноси напретку и успеху осталих чланова групе. Ученици су сами одговорни за своје учење, а дају велики допринос учењу осталим члановима.
Знање се гради и обогаћује заједничким понављањем градива, коментарисањем и дискутовањем. Након учествовања у кооперативном раду, чланови групе би требало да буду оспособљени да исти или сличан задатак ураде самостално. Приликом одговарања или писмене вежбе, односно презентовања наученог, градиво се износи са више разумевања, са лакоћом и са мање треме и самим тим ученик ће постизати бољи успех. То и јесте циљ сарадничког (кооперативног) учења – да сваки члан групе напредује и то у различитим аспектима.
I
У свакој ситуацији је добро имати своју групу за учење јер ћете на тај начин комуницирати са својим пријатељима постижући бољи успех уз бенифиције сарадње, размењивање мишљења и објашњења свих лекција које вам нису до краја јасне. У условима када сте од својих вршњака физички удаљени и није могуће да се сви окупите, добро је да оформите вашу Viber или WhatsApp групу на којој ћете бити у сталном контакту и размењивати поруке, слике, објашњења и кратке снимке. Када формирате групу, добро је да група буде мала – до 5 чланова, јер ћете тако постићи боље ефекте учења и бити успешнији. Прво, оно што је важно и што треба да урадите јесте да се самостално упознате са лекцијом. Добро је и да истражите на интернету чланке који говоре о задатој теми. Након самосталног учења и истраживачког рада, имаћете преглед лекције и моћи ћете да на групи дискутујете о теми. Оваквим радом се постиже дубље разумевање, продужено памћење и способност да лекцију сагледате и из другог угла, односно из туђе перспективе.
II
Поред група за комуникацију и сарадњу, добро је користити и Google диск који ће користити сви чланови групе за учење. Google диск ће вам помоћи у складиштењу материјала који учите, докумената које сте оформили својим истраживачким радом, као и слике и снимке који су вам корисни у учењу. Као и претходни ИКТ алати (Viber или WhatsApp) и Google диск (до 15 GB меморије, што је довољно простора за ову намену, а може се касније отворити и други) јесте бесплатан. Упутство како оформити и користити Google диск можете погледати пример на сајту https://www.tportal.hr/tehno/clanak/vodic-kroz-google-disk-kako-stvoriti-podijeliti-i-urediti-dokumente-online-foto-20180510 .
На наведеном сајту ћете пронаћи и информације о другом ИКТ алату који можете применити у учењу, а који је такође бесплатан. На интернету постоји много сајтова са корисним информацијама, али треба водити рачуна о тачности информација и ради ваше безбедности важно је знати да своје личне податке не дајете уколико вам их нека особа или сајт не тражи.
III
У оквиру Gmail-а можете пронаћи, у горњем десном углу, поред ознаке вашег корисничког налога, различите веб-алате које можете испробати и користити. Када кликнете на Google документи, у списку могућности, изаберете Упитници и ту можете креирати сопствене тестове. На овај начин група ће решавати различите тестове којима ће проверити своје знање, односно степен научености. Када креирате питања, и смишљате одговоре, ви учите са разумевањем без бесмислених напамет научених података које брзо заборавите. Важно је постављати питања јер на тај начин ћете се сећати лекције коју сте учили, а такође ћете открити шта нисте добро научили. То вам пружа могућност да попуните „рупе” у свом знању. Постављање питања је други корак у једној веома успешној методи учења коју је креирао др Jörg Knoblauch и добила је име по почетним словима ЧПЧПП методе. Ученици који су учили по методи ЧПЧПП постизали су много бољи успех применом те методе него раније када је нису користили у учењу. Информације о овој методи учења можете прочитати у чланку од 28. 04. 2020. године на сајту https://marijastoiljkovic.weebly.com/10471040-1059106310451053104810501045 .


Са ових неколико препорука заголицана је ваша радозналост да сами кренете у истраживање и експериментисање. Могуће је да са вашим пријатељима остварите сарадњу и помогнете и себи и њима у савладавању школског градива на лаган и забаван начин. Умрежавајући се са другима постићи ћете бољи успех и продужено памћење. Градиво које учите много боље ћете разумети, а развијаћете и позитивнији, толерантнији и пријатељски однос са вршњацима. И још једна добра страна ове методе – имаћете и позитивније ставове према школским обавезама, предметима и својим наставницима.


Извор: Национални образовни портал

Како учити заједно кад смо одвојени?