Вршњачко насиље

Вршњачко насиље

Насиље је сваки облик понашања, које за последицу има стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства. Уколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вршњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег

Стилови и технике учења

Стилови и технике учења

Током школовања већина ученика изгради своје сопствене методе учења. Ипак, како би били што ефикаснији у учењу пожељно је да бирамо оне технике које одговарају нашем стилу учења. Дакле, нису све стратегије учења одговарајуће за све особе. Постоје три стила

Мотивација за учење

Мотивација за учење

Мотивација су сви они фактори унутар нас који нас подстичу, одржавају и каналишу наше понашање у сврху постизања циља. Када је у питању учење, мотивација су они чиниоци који покрећу, организују, усмеравају и одређују интензитет и трајање активности учења. Ево

Како учити заједно кад смо одвојени?

Како учити заједно кад смо одвојени?

Сарадничко (кооперативно) учење је учење у коме се кроз различите активности у малим групама тежи достизању заједничког циља – изградњи новог знања. Сарадничко учење омогућава да се учи и да се проблеми решавају у групама, чак и са сарадницима који