Вршњачко насиље

Вршњачко насиље

Насиље је сваки облик понашања, које за последицу има стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства. Уколико се насиље дешава међу децом истог или сличног узраста, реч је о вршњачком насиљу, а када оно траје дуже и врши се од стране јачег