Мотивација за учење

Мотивација за учење

Мотивација су сви они фактори унутар нас који нас подстичу, одржавају и каналишу наше понашање у сврху постизања циља. Када је у питању учење, мотивација су они чиниоци који покрећу, организују, усмеравају и одређују интензитет и трајање активности учења. Ево

Како учити заједно кад смо одвојени?

Како учити заједно кад смо одвојени?

Сарадничко (кооперативно) учење је учење у коме се кроз различите активности у малим групама тежи достизању заједничког циља – изградњи новог знања. Сарадничко учење омогућава да се учи и да се проблеми решавају у групама, чак и са сарадницима који